De EU maakt de weg vrij voor massale immigratie naar Europa!

Het Migratiepact zal de voorwaarden scheppen om massale hervestiging van bevolkingsgroepen, voornamelijk uit de ontwikkelingslanden naar het Europese continent, mogelijk te maken.

WAT POLITICI DENKEN

Europa wil de lidstaten dwingen om asielzoekers op te nemen en om legale migratie toe te staan. De mensen willen dat helemaal niet. De Unie gedraagt zich als een superstaat. Dat heeft niets meer te maken met democratie.
- Tom Vandendriessche
Avatar
Avatar
Toen Europese Raad-voorzitter Charles Michel (MR) nog Belgisch premier was, heeft hij met de goedkeuring van Marrakesh immers getoond hoe het snelst een EU-carrière veilig te stellen. We zullen samen met onze politieke bondgenoten van ID en wellicht de steun van de Visegradlanden er alles aan doen om dit Marrakesh II-plan te kelderen. We kunnen niet toelaten dat nogmaals de soevereiniteit van de lidstaten wordt ondergraven.
- Gerolf Annemans

VIDEOS EN MEDIA

SOCIALE MEDIA