Teken de petitie om een nieuwe migratiegolf te stoppen!

Het Migratiepact zal de voorwaarden scheppen om massale hervestiging van bevolkingsgroepen, voornamelijk uit de ontwikkelingslanden naar het Europese continent, mogelijk te maken.

Wilt U tekenen?

Wat is er in het pact?

De verborgen gevaren van het Pact

Het nieuwe Migratie- en Asielpact, voorgesteld door de Europese Commissie op 23 september 2020, heeft duidelijk tot doel een beleid van massa-immigratie in Europa in te voeren.

Met dit nieuwe mechanisme passen de technocratische en niet-democratische elites van Brussel de principes toe die zijn vastgelegd in het Pact van Marrakech van de VN (december 2018). Zonder de minste legitimiteit erkent dit pact een zogenaamd ‘recht op migratie’ voor iedereen.

Onder het voorwendsel van "verbetering van de veiligheid van migranten" zal het EU-migratie en asielpact de juridische, logistieke en politieke voorwaarden scheppen voor de verplaatsing en massale vestiging van bevolkingsgroepen, voornamelijk uit de derde wereld, op het Europese continent.

Deze migratie zal op een ongekende schaal plaatsvinden. Het resultaat zal de omvolking van Europa en het verdwijnen van de Europese naties zijn.

Europa wil de lidstaten dwingen om asielzoekers op te nemen en om legale migratie toe te staan. De mensen willen dat helemaal niet. De Unie gedraagt zich als een superstaat. Dat heeft niets meer te maken met democratie.
- Tom Vandendriessche
Avatar
Avatar
Toen Europese Raad-voorzitter Charles Michel (MR) nog Belgisch premier was, heeft hij met de goedkeuring van Marrakesh immers getoond hoe het snelst een EU-carrière veilig te stellen. We zullen samen met onze politieke bondgenoten van ID en wellicht de steun van de Visegradlanden er alles aan doen om dit Marrakesh II-plan te kelderen. We kunnen niet toelaten dat nogmaals de soevereiniteit van de lidstaten wordt ondergraven.
- Gerolf Annemans